Lue urheilun välimiesoikeuden koko tuomio Kamila Valievasta


Tribunal Arbitral du Sport Urheilun välimiesoikeus Tribunal Arbitral del Deporte CAS OG 22/08-22/09-22/10 – Sivu 36 oikeudenmukaisuuden ja suhteellisuuden kattava periaate, johon kaikki oikeusjärjestelmät ja [WADC] itsessään perustuu.” CAS 2006/A/1025. 201. Tämä on tulkintaa, ei sääntöjen uudelleenkirjoittamista tai politiikkojen laatimista, jotka on parempi tehdä kunnollista hallintoa harjoittavien urheilujärjestöjen toimesta. Paneeli haluaa korostaa, että se ei näe itseään päätöksentekijänä tai sääntötekijänä, mutta se on asianmukaisesti kutsuttu, kuten tuomioistuimet ympäri maailmaa, tulkitsemaan sääntöjä ja niiden toimintaa. Katso esim. OG 6/22, kohdat. 7.16-18. Tässä asiassa, koska antidopingviranomaiset eivät pysty sovittamaan yhteen suojeltuille henkilöille luomiaan erityissääntöjä ja urheilijoille, jotka eivät ole suojeltuja henkilöitä, luomiaan sääntöjä, edellyttää tämän paneelin osallistumista. 202. Näin ollen paneeli päättää, että tapauksissa, joissa on osallisena suojeltuja henkilöitä, heidän väliaikaiset kieltonsa olisi arvioitava valinnaisina väliaikaisina kieltoina WADC 2021:n artiklan 7.4.2 ja sen jälkeläisten mukaisesti. Paneeli toteaa, että Valieva oli oikeutettu hyötymään valinnaisesta väliaikaisesta keskeyttämisestä suojeltavana henkilönä ja että tosiasioiden ja olosuhteiden perusteella olisi pitänyt käyttää mahdollisuutta olla määräämättä väliaikaista keskeytystä, jotta häntä ei estetty kilpailla OWG 2022 -kilpailussa. 203. Jättäen syrjään yllä olevan analyysin ja vaihtoehtoisena perustana paneelin päätökselle paneeli katsoo, että harkitessaan väliaikaisen kilpailukiellon poistamista tälle urheilijalle tämän tapauksen ja tilanne, jossa tämä urheilija joutuu ilman omaa syytään ja jossa urheilija olisi voinut esittää väliaikaisia ​​toimenpiteitä koskevan pyynnön CAS:n valitusosastolle, ellei häntä olisi otettu CAS:n ad hoc -jaoston nykyiseen menettelyyn. IOC, WADA ja ISU, hyvin hyväksytyt CAS-standardit ja niihin liittyvät standardit, joita käytetään väliaikaista helpotusta koskevien pyyntöjen arvioinnissa, ovat asianmukaisia ​​harkitsemaan ja antamaan sama tulos. 204. CAS-säännöstön 37 artikla sekä CAS:n ad hoc -sääntöjen 14 artikla sallivat, että CAS-paneelit voivat myöntää väliaikaisen vapautuksen asianmukaisen esittelyn jälkeen. 205. CAS:n tavanomaisen oikeuskäytännön mukaisesti päätettäessä, voidaanko väliaikaisia ​​toimenpiteitä myöntää, on pääsääntöisesti otettava huomioon, onko toimenpide tarpeen hakijan suojelemiseksi korjaamattomalta vahingolta ja todennäköisyyttä, että hakija onnistuu aineellinen valitus ja ovatko hakijan edut suuremmat kuin vastaajan edut. Katso CAS 3571/72; CAS 2003/0/486; CAS 2013/A/3199 määräykset; CAS 2010/A/2071; 2001/A/329; ja CAS 2001/A/324. Nämä kriteerit ovat kumulatiivisia. Katso CAS:n määräykset 2013/A/3199; CAS 2010/A/2071; ja 2007/A/1403. Accord, Paolo Patocchi, “Provisional Measures in International Arbitration”, julkaisussa International Sports Law and Jurisprudence of CAS (M. Bernasconi, toim.), s. 68-72 (2012); Jeffrey Benz ja William Sternheimer, “Nopeutetut menettelyt urheilun välitystuomioistuimessa”, CAS Bulletin

Leave a Comment