Intian terveyspalvelu: Tietoja kolmannen osapuolen keräämistä ja tarvikkeiden ja palvelujen hankintaprosesseista

Mitä GAO löysi

Intian terveyspalvelun (IHS) kolmannen osapuolen perimät eli maksut potilaiden sairaanhoidosta julkisista ohjelmista, kuten Medicaidista ja Medicaresta tai yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä, ​​kasvoivat noin 943 miljoonasta dollarista tilikaudella 2015 noin 1,15 miljardiin dollariin. vuonna 2019 sen liittovaltion tiloissa. Tilivuonna 2020 – johon sisältyi COVID-19-pandemian alkaminen – kokoelmat vähenivät noin 4 prosenttia 1,10 miljardiin dollariin, mutta ne nousivat noin 1,26 miljardiin dollariin tilivuonna 2021. IHS:n mukaan nämä kokoelmat ovat yhä tärkeämpiä, koska ne edustaa merkittävää osaa laitosten terveydenhuollon toimitusbudjeteista. Tämän seurauksena vaatimatonkin lasku voi vaikuttaa kiinteistöjen toimintaan.

Vaikka IHS:n päämaja valvoo jonkin verran kolmansien osapuolien kokoelmia – mukaan lukien laitosten puolivuosittain toimitetut tiedot – virasto on siirtänyt suuren osan vastuusta tästä valvonnasta alueen toimistoilleen. Aluetoimiston virkailijat kertoivat GAO:lle, että he valvovat näitä varoja (1) ryhtymällä toimenpiteisiin varmistaakseen, että tilat määrittävät ja tarkistavat, onko potilaalla vakuutus kolmannen osapuolen maksajalta jokaisella potilaskäynnillä, (2) kommunikoimalla säännöllisesti ja tarjoamalla koulutusta. laitoksen henkilökunnalle ja (3) tarkistaa säännöllisesti laitostiedot, mukaan lukien tilojen puolivuosittain toimitetut tiedot ennen niiden lähettämistä päämajaan. IHS:n päämajan virkamiehet käyttivät näitä toimitettuja tietoja tunnistaakseen kaikki huolenaiheet, joihin laitosten on puututtava korjaavassa toimintasuunnitelmassa, kuten laskutusruuhka. GAO:n tarkastelu kahdesta viimeisimmästä huomautuksesta osoitti, että kaikki yhdeksän alueen toimistot toimittivat nämä tiedot päämajaan.

Hankkiessaan toimintaansa tarvittavia tuotteita ja palveluita IHS voi käyttää Buy Indian Act -lakia asettaakseen etusijalle intialaisten omistamat ja määräysvallassa olevat yritykset ilman kilpailullista sopimusprosessia. IHS:n lain käyttö on lisääntynyt tilikaudesta 2015 lähtien, mutta yleisesti ottaen se ymmärsi alle 5 prosenttia vuosittaisista ei-lääkesopimusvelvoitteista. (Katso kuva.) IHS:n virkamiehet kuvailivat toimenpiteitä, joita he ovat toteuttaneet, jotka ovat saattaneet myötävaikuttaa tähän kasvuun, mukaan lukien luetteloiden luominen tunnetuista intialaisten omistamista yrityksistä, joihin IHS:n henkilökunta voi viitata etsiessään tuotetta tai palvelua.

Intian terveyspalvelun ei-lääkesopimusvelvoitteet, tilikaudet 2015–2020

Miksi GAO teki tämän tutkimuksen

IHS tarjoaa hoitoa Amerikan intiaaneille ja Alaskan syntyperäisille (AI/AN) liittovaltion ja heimojen ylläpitämien laitosten järjestelmän kautta. Tilimääräisten varojen saamisen lisäksi IHS luottaa rahoitukseen kolmansien osapuolien kokoelmista hankkiakseen toimintaansa tarvittavia palveluita, tarvikkeita ja lääkkeitä. Sen varmistaminen, että tekoälyillä/AN:illa on mahdollisuus saada laadukasta terveydenhuoltoa, IHS:n on hallinnoitava tehokkaasti resurssejaan, kuten kolmansien osapuolien keräämiä ja hankintaprosesseja, mukaan lukien Buy Indian Actin nojalla tehdyt hankinnat.

GAO:ta pyydettiin tarkistamaan IHS:n valvonta kolmansien osapuolten kokoelmista ja sen hankinnoista. Tässä raportissa tarkastellaan muun muassa viimeaikaisia ​​suuntauksia ja IHS:n valvontaprosesseja kolmansien osapuolien kokoelmissa sekä sitä, missä määrin IHS käyttää Buy Indian Actia hankkiessaan palveluita ja tuotteita, kuten lääketieteellisiä tarvikkeita. GAO tarkasteli viraston asiakirjoja, mukaan lukien politiikkaa, ja haastatteli IHS:n virkamiehiä päämajasta ja yhdeksästä alueen toimistosta, joissa on kaksi tai useampia liittovaltion toimipisteitä. GAO tarkasteli myös tietoja kolmansien osapuolien kokoelmista IHS:n liittovaltion toimitiloissa tilikausilta 2015–2021 ja analysoi sopimustiedot Federal Procurement Data Systemistä tilikausilta 2015–2020, uusimmat saatavilla olevat tiedot, kun GAO aloitti tarkastelun.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Michelle B. Rosenbergiin osoitteessa (202) 512-7114 tai RosenbergM@gao.gov.

Leave a Comment