Valtion terveysministeriö päivittää koronavirussuosituksia

Nykyisten olosuhteiden ja uusien COVID-19-tapausten vähäisen määrän perusteella Michiganin terveys- ja ihmispalveluosasto (MDHHS) päivittää COVID-19-eristys- ja karanteeniohjeistustaan ​​Michiganin asukkaille, mukaan lukien kouluympäristöt.

“Päivitämme ohjeistustamme heijastamaan sitä tosiasiaa, että osavaltio on siirtynyt nousun jälkeiseen toipumisvaiheeseen”, sanoi tohtori Natasha Bagdasarian, MDHHS:n lääketieteen johtaja. “Kun siirrymme COVID-19-reaktion vaiheisiin, suosituksiamme päivitetään vastaamaan tartunnan nykyistä tilaa, samalla kun jatkamme kansanterveyden priorisoimista ja kaikkien yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kehotamme edelleen voimakkaasti kaikkia 5-vuotiaita ja sitä vanhempia asukkaita hankkimaan turvallisen ja tehokkaan COVID-19-rokotteen ja saamaan tehostetta, kun se on kelvollinen, sillä rokote on edelleen paras suojamme virusta vastaan.

Tämä päivitys tekee ei muuttaa terveydenhuoltoa, pitkäaikaishoitoa, korjauksia ja muita korkean riskin asetuksia koskevia ohjeita, ja näiden tahojen tulee jatkaa olemassa olevien ohjeiden noudattamista.

ERISTYS

 • Kuka tahansa henkilö, jonka COVID-19- ja/tai näyttötesti on positiivinen Covid19-oireet (ilman vaihtoehtoista diagnoosia tai negatiivista COVID-19-testiä) tulee eristää rokotustilasta riippumatta:
  • Eristetään kotona ensimmäiset viisi päivää (alkaen päivästä oireiden alkamisen jälkeisestä päivästä tai päivästä testin ottamisen jälkeen niille, joilla ei ole oireita); ja
  • Jos oireet ovat parantuneet tai oireita ei ole ilmaantunut, palaa normaaliin toimintaan ja käytä hyvin istuvaa maskia seuraavien viiden päivän ajan muiden suojelemiseksi.

JA

 • Jos henkilöllä on kuumetta, pysy kotona, kunnes kuumetta on 24 tuntia ilman kuumetta alentavia lääkkeitä, ennen kuin palaat normaaliin toimintaan hyvin istuva maski päällä, kunnes 10 päivän ajanjakso on päättynyt.

KULTA

 • Eristetään kotona 10 päiväksi, jos et halua/ei pysty käyttämään maskia.

YHTEYSTIEDOTILMOITUS

 • Henkilöiden, joiden COVID-19-testi on positiivinen, tulee myös ilmoittaa muille, joiden kanssa he ovat olleet tekemisissä tartunta-aikana (alkaen kaksi päivää ennen oireiden alkamista tai positiiviset testit, jos oireita ei ole).
 • Priorisoi tiedottaminen henkilöille, jotka ovat henkilökohtaisia ​​​​/kotitalouskontakteja* ja immuunipuutteisia tai korkean riskin henkilöitä.
 • Yksityishenkilöt noudattavat sitten alla olevia karanteeniohjeita.

KARANTEENI

Karanteenin ohjausta voidaan mukauttaa vastaamaan epidemioihin ja hallitsemaan niitä yksilöllisissä asetuksissa tarpeen mukaan. Paikallisten johtajien ja yksilöiden tulee työskennellä paikallisten terveysosastojensa kanssa epidemian puhkeamiseksi ja noudattaa muita karanteenisuosituksia tilanteiden vaatiessa yhteisön jäsenten turvallisemman ympäristön ylläpitämiseksi.

 • Yksilöllinen on paljastettu henkilölle, joka on positiivinen COVID-19-tartunnan suhteen ja:
 1. Altistuminen on a henkilökohtainen/kotitalousyhteys:
 • Oireiden seuranta 10 päivän ajan; ja
 • Testaa vähintään kerran, jos mahdollista, 3–7 päivää altistumisen jälkeen ja jos oireita ilmaantuu; ja
 • Käytä hyvin istuvaa maskia 10 päivän ajan viimeisestä altistumisesta suojellaksesi muita (kotikaranteeni on vaihtoehto niille, jotka eivät pysty tai halua peittyä); ja
 • Vältä paljastamattomia toimintoja tai toimintoja, joissa on suurempi riski altistaa haavoittuvia henkilöitä 10 päivän ajan viimeisestä altistumisesta

2. Altistuminen on muun tyyppisille kontakteille (yhteisöstä, sosiaalisesta tai työympäristöstä)

 • Oireiden seuranta 10 päivän ajan; ja
 • Testaa, kehittyykö oireita; ja
 • Harkitse hyvin istuvan maskin käyttöä muiden ympärillä 10 päivän ajan viimeisestä altistumisesta muiden suojelemiseksi. Käytä maskia vähintään tiloissa, joissa on suurempi riski altistaa haavoittuvia henkilöitä

MDHHS:n päivitettyjen ohjeiden lisäksi voi olla myös paikallisia eristämis- ja karanteeniohjeita, käytäntöjä ja/tai paikallisten terveysosastojen, organisaatioiden ja/tai koulupiirien määräyksiä, joita on noudatettava. Tapahtumajärjestäjien ja yritysten laatimia käytäntöjä voidaan ottaa käyttöön asiakkaiden erityistarpeiden mukaisesti, ja niitä tulee noudattaa.

Lisäksi lupa- ja sääntelyasioiden lastenhoitoohjeet on päivitetty tarjoamaan johdonmukaisia ​​suosituksia peruskouluille. Tämä sisältää tarkistetut suositukset naamioinnista vastaamaan henkilökohtaista valintaa.

Eristys- ja karanteeniajat on päivitetty vastaamaan MDHHS:n suosituksia väestölle ja peruskouluille. Nämä muutokset helpottavat lastenhoitohenkilökunnan ja perheiden selviytymistä COVID-19:stä useimpien lasten osalta.

MDHHS tukee suositusten mukauttamista, kun tila jaksottaa reagointi-, toipumis- ja valmiusjaksot ja seuraa paikallisten terveysosastojen päätöksiä paikallisten olosuhteiden perusteella. Osana toipumisvaiheeseen siirtyvää osavaltiota MDHHS on myös kumonnut vaatimuksensa, jonka mukaan koulut raportoivat vahvistetuista ja todennäköisistä COVID-19-tapauksista.

COVID-19-sykli on jaettu kolmeen avainvaiheeseen:

 • Vastaus – Paikallinen ja valtion kansanterveys reagoivat nopeasti nousuun. Yleisöä voidaan neuvoa lisäämään naamiointia, testaamista ja sosiaalista etäisyyttä.
 • Elpyminen – Jälkipurkaus. Välitöntä elpymistä ei ennustettu. Paikallinen ja valtion kansanterveys tarkkailevat olosuhteita, jotka voivat johtaa tuleviin nousuihin.
 • Valmius – Tapausten odotetaan lisääntyvän, mikä vaikuttaa sairauden vakavuuteen ja sairaalakapasiteettiin. Lisää tietoa mahdollisista uusista riskeistä yleisölle.

Toipumisvaiheen aikana maskit ovat edelleen tärkeä työkalu COVID-19:n leviämisen hillitsemisessä. Henkilöiden, jotka tuntevat olonsa sairaaksi, joilla saattaa olla suurempi infektioriski tai jotka tuntevat olonsa paremmaksi suojattuna naamioituessaan, tulisi valita, milloin he tuntevat olonsa mukavaksi. Michigandersin tulee ottaa huomioon yksilön ja perheenjäsentensä riskitekijät ja rokotusasema tehdessään henkilökohtaista päätöstä maskin käyttämisestä. Kroonisista sairauksista kärsivillä tai immuunipuutteisilla on suurempi riski saada COVID-19 huonoja tuloksia, ja he hyötyisivät eniten maskista sisätiloissa. Näitä riskitekijöitä voivat olla ikä, sairaudet ja rokotustila.

.

Leave a Comment