Koulujärjestelmällä pitäisi olla mielenterveysagenda, ei kriisimentaliteetti

Yksi vaikeimmista hetkistäni Montgomery Countyn julkisten koulujen vanhempana oli ajaa lukiolaisen tyttäreni mielenterveysterapiaan lumimyrskyssä. Se oli kriisihetki. Tunsin itseni yksinäiseksi ja innokas kääntymään hänen koulunsa henkilökunnan puoleen auttamaan minua selviytymään kriisistä.

Itse asiassa tilanteeni tuskin oli ainutlaatuinen. Hälyttävät trendit osoittavat, että nuorten mielenterveystapausten määrä on lisääntymässä eri puolilla kansakuntaa.

Näimme täällä Montgomeryn piirikunnassa viime viikkoina ennennäkemättömän paljon toisen asteen opiskelijoita kaupungintalon kokouksiin jakamassa hyvinvointitarpeitaan paikallisten päättäjien kanssa. Teini-ikäiset puhuivat mielenterveytensä nykyisestä tilasta ja siitä, kuinka pandemia on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Vastauksena sekä asianajajat että valitut virkamiehet ovat ehdottaneet vertaisneuvontaryhmiä ja etäterveysvaihtoehtoja opiskelijoille.

Nämä ovat vain lyhytaikaisia ​​reaktiivisia reaktioita. Sen sijaan tarvitsemme pitkän aikavälin ennakoivia ratkaisuja. Tässä on muutamia suosituksia, joilla varmistetaan, että nuorten mielenterveysongelmia käsitellään johdonmukaisesti.

Ensinnäkin Montgomeryn piirikunnan opetuslautakunta voi ottaa mielenterveyden pysyväksi asialistaksi sen sijaan, että se käsittelee asioita vain silloin, kun olemme kriisissä.

Tehdessään linjauksia ja ohjeita johtokunta voi tarkastella linssin läpi sen mahdollisia vaikutuksia opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin.

Hallitus voi antaa mielenterveysasioita erityisväestökomitealle, jonka tehtävänä on varmistaa, että resurssit kohdennetaan riittävästi ja tehokkaasti kaikkien MCPS-opiskelijoiden tarpeisiin. Näin mielenterveysongelmat pysyvät esityslistan kärjessä, koska ne voivat olla päällekkäisiä muiden alipalvettujen väestöryhmien tarpeiden kanssa.

Toiseksi opiskelijoiden panos on ratkaisevan tärkeä MCPS:n nykyisen mielenterveysjärjestelmän parantamiseksi.

Entisenä Magruder High Schoolin korkeakoulussa ja uraneuvojana olen toteuttanut MCPS-lukioiden perustamaa henkisen hyvinvoinnin neuvonta-aikaa. Meillä ei kuitenkaan ole tietoja sen määrittämiseksi, onko neuvonta-aika tehokasta.

Opiskelijoiden ehdotukset tämän ajan käyttämisestä parhaalla mahdollisella tavalla auttavat ohjaamaan hallituksen strategista suunnittelua. Tavoitteena on saada aikaan opiskelijakeskeisiä mielenterveysratkaisuja.

Lopuksi tunnusta, että opiskelijoiden hyvinvointi liittyy osallistaviin ja kutsuviin kouluympäristöihin.

MCPS:ssä opiskelijoilla on tausta 157 maasta ja he tulevat perheistä, jotka puhuvat 150 kieltä.

Koulujärjestelmän sisällä tekemäni työni lisäksi tulen kosketuksiin opiskelijoiden ja perheiden kanssa tekemällä vapaaehtoistyötä paikallisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, kuten Montgomery Care -klinikan ja Special Olympicsin, sekä paikallisten kansalaisjärjestöjen, kuten vanhempien opettajayhdistysten, 4-H Youth Clubin, Girlin kanssa. Partiolaiset ja leoklubi.

Sekä vanhemmat että oppilaat haluavat oppimisympäristön, joka on kulttuurisesti osallistavampi.

Olen myös törmännyt opiskelijoihin, jotka ovat jakaneet tarinoita kiusaamisesta, tuntemuksistaan ​​sopimattomuudesta mihinkään kulttuuriin ja valinneet irtautua perinnöstään sopeutuakseen vertaisten joukkoon. Meidän on puututtava tähän neuvonnan lisäksi ja otettava yhteisö mukaan.

MCPS voi tehdä yhteistyötä Montgomeryn piirikunnan Charles W. Gilchrist Center for Cultural Diversity -keskuksen kanssa, joka tarjoaa MCPS-perheille mahdollisuuden oppia eri kulttuureista ja kansallisuuksista, ja mikä tärkeintä, opettajat ja opiskelijat voivat olla yhteydessä toisiinsa.

Muutamaa vuotta myrskyn jälkeen olen ylpeä ja kiitollinen siitä, että tyttäreni ajaa.

Haluan saman lopputuloksen jokaiselle lapselle tässä läänissä. Saavutamme tämän nostamalla mielenterveyden opetushallituksen asialistalle, ottamalla opiskelijoiden äänet huomioon osana päätöksentekoprosessiamme ja laajentamalla positiivista ja osallistavaa koulukulttuuria edistäviä käytäntöjä.

Saavutamme tämän samalla motivaatiolla, halulla ja intohimolla, joka minulla oli tuona myrskypäivänä.

Julie Yang asuu Potomacissa ja on ehdokkaana piirin 3 paikasta Montgomeryn piirikunnan opetuslautakunnassa.

***

Toimittajan huomautus: Bethesda Beat rohkaisee lukijoita lähettämään meille ajatuksiaan paikallisista aiheista, joita olemme käsitelleet, kirjeenä toimittajalle tai julkaistuna artikkelina lauantain uutiskirjeessämme. Lähetä heille sähköpostia osoitteeseen edition@bethesdamagazine.com. Tässä on meidän ohjeita. Tarvitsemme nimen ja kotikaupungin julkaisemista varten. Tarvitsemme myös puhelinnumeron (ei julkaistavaksi), jotta voimme varmistaa kirjeen kirjoittajan. Anna lähde kaikille kirjeessäsi oleville tosiasioille, jotka eivät kuuluneet uutiskirjeeseemme; jos niitä ei voida vahvistaa, ne todennäköisesti jätetään pois. Emme hyväksy minkäänlaisia ​​lähetyksiä kolmannelta osapuolelta; sen täytyy tulla suoraan kirjoittajalta. Emme ota vastaan ​​teoksia, jotka on julkaistu tai lähetetty muualla.

Leave a Comment