Ban Ki-moon varoittaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa rikkoutumasta, sillä maailma on vaarallisessa pisteessä | Fracking

YK:n entinen pääsihteeri on varoittanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa halkeilusta, sillä maailma on “vaarallisessa” kohdassa Ukrainan hyökkäyksen aiheuttamassa ilmastokriisissä.

Ban Ki-moon, nykyinen entisten maailman valtiomiehiä ja julkisuuden henkilöitä edustavan Elders-ryhmän varapuheenjohtaja, sanoi, että Ukrainan sodan ja energiakriisin seurauksena maat joutuivat kokemaan vaikeita valintoja, ja niiden on omaksuttava uusiutuva energia fossiilisiin polttoaineisiin palaamisen sijaan.

“Minusta se on vaarallista – katsokaa vaikka IPCC:tä [Intergovernmental Panel on Climate Change] raportti”, hän sanoi viitaten viime kuussa saatuun tutkijoiden varoitukseen. “Meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Jopa normaaleissa olosuhteissa [before the Ukraine war] olimme kaukana tahdista.”

Hän kehotti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan sodan. ”Presidentti Putin, jos hän on globaalin näkemyksen, ihmisyyden tai myötätunnon mies, hänen on lopetettava. Mitä tahansa epäkohtia ja huolenaiheita hänellä voi olla, hän voi neuvotella myöhemmin ihmisten tappamisen sijaan.”

Hän varoitti, että Ukrainan sodalla, sen lisäksi, että se oli “2000-luvulla törkeää”, olisi vaikutusta ilmastokriisiin. Hallitusten ei pitäisi yrittää turvata fossiilisten polttoaineiden lisätoimituksia, hän kehotti etsiessään vaihtoehtoja Venäjän öljyn ja kaasun tuonnille, joille EU, Yhdysvallat ja Britannia ovat nyt asettaneet rajoituksia.

“Tämä [war] tulee vaikuttamaan kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiin käsitellä ilmastoongelmia ja pandemiakysymyksiä”, hän sanoi haastattelussa. ”Olen huolissani siitä, että jotkin Euroopan maat harkitsevat nytkin, miten öljy- ja energiapulaan voitaisiin puuttua [by seeking] joidenkin muiden vienti [sources of] kaasua tai öljyä. Isossa-Britanniassa on ajatus murskauskiellon vapauttamisesta. Nämä ovat hyvin lyhytaikaisia, tuottamattomia ideoita.”

Fracking Isossa-Britanniassa ei olisi hyvä idea, hän lisäsi. “Se on hyvin lyhyen aikavälin voitto, joka menettää ihmiskunnan pitkän aikavälin edun. Toivon, että poliitikoilla on pidempi visio koko maailman hyödyksi.”

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti tällä viikolla, että murtaminen oli edelleen mahdollista, vaikkakin epätodennäköistä. Ministereihin on kohdistunut paineita vastustaa frackingiä, jotkut taustatekijät ja tiedotusvälineiden osat, vaikka se ei todennäköisesti ole taloudellisesti kannattavaa eikä helpottaisi nykyistä kriisiä, koska kaasun tuottaminen vie vuosia.

Samaan aikaan EU esitti viime viikolla suunnitelmia vähentää riippuvuutta Venäjän öljystä ja kaasusta kahdella kolmasosalla tämän vuoden loppuun mennessä. Osa löysästä korvataan etsimällä muita toimittajia, kuten nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetuksia, sekä laajentamalla uusiutuvan energian käyttöä ja pyrkimällä parantamaan energiatehokkuutta.

Mutta myös kotimaisten fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen, laajentaminen voidaan nähdä mahdollisuutena, jos Vladimir Putin menee pidemmälle ja katkaisee lisää toimituksia Eurooppaan. Ban sanoi, että Saksan, joka on asteittain luopumassa hiilestä, ei pitäisi palata fossiilisiin polttoaineisiin: “Saksa on Euroopan suurin taloudellinen valta – sen ei pitäisi ottaa tätä eräänlaisena lyhyen aikavälin poliittisena voittona.”

Ban kehotti myös maita harkitsemaan ydinvoimaa, mikä olisi hänen mukaansa “viisas valinta”. Hän sanoi: “On käyty keskustelua ja kiistaa siitä, käytetäänkö ydinenergiaa vai ei. Mutta jos käytämme hyvää energiayhdistelmää, jossa on uusiutuvaa energiaa, ydinenergiaa ja muita puhtaita energialähteitä, niin voimme saavuttaa hiilineutraaliuden tavoitteen… Meidän on käytettävä ydinenergiaa.”

Ukrainan sota vaikuttaisi Egyptissä marraskuussa pidettävän Cop27:n, seuraavan YK:n ilmastohuippukokouksen valmisteluihin, hän varoitti. “Tämä on ongelma ihmiskunnalle ja maapallollemme. Tällä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, Ban sanoi. “Mutta todellisuudessa tämä voi vaikuttaa [by the war in Ukraine].”

Ban vieraili Isossa-Britanniassa perjantaina pitämässä luennon Oxfordin yliopistossa ja puhumassa Cop26:n Ison-Britannian presidentin Alok Sharman kanssa, joka jatkaa YK-neuvottelujen johtamista tähän marraskuuhun asti, mutta heidän tapaamisensa piti tapahtua verkossa, koska Sharma on saanut Covid-sopimuksen. 19.

Ban kehotti rikkaita maita valmistautumaan Cop27:ään antamalla lisää taloudellista apua kehitysmaiden hallituksille, jotta ne sopeutuisivat ilmaston romahtamisen vaikutuksiin, kuten äärimmäisiin sääolosuhteisiin, kuivuuteen, tulviin, helleaalloihin ja merenpinnan nousuun. “Maailman johtajien pitäisi todella tuntea globaalia vastuuta, globaalia oikeudenmukaisuutta ja globaalia ihmisyyttä sekä myötätuntoa noita ihmisiä kohtaan. [affected by climate breakdown],” hän sanoi.

“Meidän on kuunneltava IPCC:n ja tutkijoiden suosituksia. Se on paljon tärkeämpää kuin politiikka, hän sanoi.

Ban sanoi myös olevansa vihainen maiden suhtautumisesta Covid-19-pandemiaan sen alkuvaiheessa, koska hän näki “monenvälisyyden puutteen” lähestymistavasta, jonka maat omaksuivat epidemian vahvistumisen jälkeen. Hän arvosteli myös Maailmanpankin roolia pandemiassa ja sanoi, että se ei ollut tehnyt tarpeeksi.

“Tämä on vakava asia, tämä on monenvälisyyden puutetta. Olen siis entisenä pääsihteerinä todella vihainen, että joudumme kärsimään näin, koska ensimmäisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei ole tehty kunnolla, hän sanoi.

Leave a Comment