“Olen päättänyt aloittaa tutkimuksen.”

Lausunto: | Українська мова, Русский

ICC:n syyttäjän Karim AA Khan QC:n lausunto Ukrainan tilanteesta: “Olen päättänyt aloittaa tutkimuksen.”

Ilmaisin viime perjantaina kasvavani huolestuneisuuteni Ukrainan tapahtumista ja toistan niin maailman johtajien kuin kansalaistenkin huolen.

Tänään haluan ilmoittaa, että olen päättänyt aloittaa Ukrainan tilannetta koskevan tutkimuksen mahdollisimman nopeasti.

Ukraina ei ole Kansainvälisen rikostuomioistuimen (“ICC” tai “tuomioistuin”) Rooman perussäännön sopimusvaltio, joten se ei voi itse saattaa tilannetta toimistolleni. Se on kuitenkin kahdesti käyttänyt oikeuksiaan hyväksyäkseen laillisesti tuomioistuimen toimivallan alueellaan tapahtuneissa väitetyissä Rooman perussäännön mukaisissa rikoksissa, mikäli tuomioistuin päättää käyttää sitä. Ensimmäisessä Ukrainan hallituksen antamassa julistuksessa hyväksyttiin ICC:n lainkäyttövalta väitetyissä Ukrainan alueella tehdyissä rikoksissa 21. marraskuuta 2013 ja 22. helmikuuta 2014 välisenä aikana. Toisessa julistuksessa tätä ajanjaksoa pidennettiin toistaiseksi kattamaan jatkuvat väitetyt rikokset, jotka on tehty koko ajan. Ukrainan alueella 20 päivästä helmikuuta 2014 alkaen.

Olen tutustunut viraston päätelmiin, jotka ovat syntyneet Ukrainan tilanteen alustavan tarkastelun perusteella, ja vahvistanut, että tutkinnan aloittamiselle on kohtuullinen peruste. Erityisesti olen vakuuttunut siitä, että on perusteltua syytä uskoa, että Ukrainassa on tehty sekä väitettyjä sotarikoksia että rikoksia ihmisyyttä vastaan ​​suhteessa viraston alustavassa tutkinnassa jo arvioituihin tapahtumiin. Koska konflikti on laajentunut viime päivinä, aion, että tämä tutkimus kattaa myös kaikki uudet väitetyt rikokset, jotka kuuluvat toimistoni lainkäyttövaltaan ja jotka konfliktin osapuoli on tehnyt missä tahansa Ukrainan alueen osassa.

Olen jo antanut tiimilleni tehtäväksi tutkia kaikkia todisteiden säilyttämismahdollisuuksia. Seuraava askel on jatkaa prosessia, jossa haetaan ja hankitaan lupa tuomioistuimen esitutkinnan jaostolta tutkinnan aloittamiseen. Perussäännössä esitetty vaihtoehtoinen tapa, joka voisi nopeuttaa asioita entisestään, olisi se, että ICC:n sopimusvaltio välittää tilanteen toimistolleni, mikä antaisi meille mahdollisuuden jatkaa aktiivisesti ja välittömästi viraston riippumattomia ja objektiivisia tutkimuksia.

Pyydän myös kaikilta sopimusvaltioilta ja koko kansainväliseltä yhteisöltä tukea toimistoni ryhtyessä tutkimuksiin. Vaadin lisäbudjettitukea, vapaaehtoisia lahjoituksia kaikkien tilanteidemme tukemiseksi ja ilmaista henkilöstön lainaamista. Tehtävämme tärkeys ja kiireellisyys on liian vakava varojen puutteen panttivankina.

Seuraan edelleen tiiviisti Ukrainan paikan päällä tapahtuvaa kehitystä ja vaadin jälleen pidättyväisyyttä ja tiukkaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sovellettavien sääntöjen noudattamista.

Jos jollain on asiaan liittyvää tietoa, sen voi lähettää toimistolleni:
[email protected].


Saat lisätietoja tuomioistuimessa käsitellyistä “ennakkotutkimuksista” ja “tilanteista ja tapauksista” napsauttamalla

tässäja

tässä.

Lähde: Syyttäjänvirasto

.

Leave a Comment