Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka antautui ICC:lle rikoksista ihmisyyttä vastaan ​​ja sotarikoksista

Tänään, 14. maaliskuuta 2022, Tšadin tasavallan viranomaiset luovuttivat Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawakan (“Mr Mokom”) Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (“ICC” tai “tuomioistuin”) ICC:n määräyksen perusteella. Mokomia epäillään sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, joiden väitetään tehdyn Banguissa ja muissa paikoissa Keski-Afrikan tasavallassa (“CAR”) vuosina 2013 ja 2014.

Pidätysmääräystä antaessaan esitutkintajaosto II totesi, että oli perusteltua syytä uskoa, että Keski-Afrikan tasavallan alueella oli meneillään aseellinen konflikti, joka ei ole luonteeltaan kansainvälinen vähintään syyskuusta 2013 ainakin joulukuuhun 2014 saakka Selekan välillä. – aseellisten ryhmien liittouma, joka koostuu pääasiassa muslimeista, jotka vastustavat entistä presidenttiä François Bozizét – ja Anti-Balakaa – liikettä, joka vastustaa Selekaa ja tukee entistä presidenttiä Bozizét. Lisäksi jaosto katsoi, että on perusteltua syytä uskoa, että ainakin syyskuusta 2013 ainakin joulukuuhun 2014 asti anti-Balaka teki hyökkäyksen siviilimuslimiväestöä ja niitä vastaan, joiden katsottiin olevan kollektiivisesti vastuussa siviiliväestöstä, osallisina tai tukevana sitä. Seleka, sellaisen organisaatiopolitiikan mukaisesti tai edistämiseksi, jonka kohteena on ensisijaisesti Banguin ja muiden prefektuurien muslimiväestö.

Jaosto katsoi perustellun syyn uskoa, että Mokom, Keski-Afrikan tasavallan kansalainen, syntynyt 30. joulukuuta 1978 Banguissa, oli Anti-Balakan operaatioiden kansallinen koordinaattori ja tässä ominaisuudessa häntä epäillään vastuusta. seuraavista rikoksista:

  • rikokset ihmisyyttä vastaan, jotka koostuvat (yrityksestä) murhasta, tuhoamisesta, karkotuksesta tai väestön pakkosiirrosta, vangitsemisesta tai muusta vakavasta fyysisen vapauden riistosta, kidutuksesta, vainosta, pakkokatomisesta ja muista epäinhimillisistä teoista; ja

  • sotarikokset, jotka koostuvat (yrityksestä) murhasta, kidutuksesta, julmasta kohtelusta, silpomisesta, tarkoituksellisesta hyökkäyksestä siviiliväestöä vastaan, tarkoituksellisesta hyökkäyksestä humanitaariseen apuun osallistuvaa henkilöstöä, laitteistoja, materiaaleja, yksiköitä tai ajoneuvoja vastaan, tahallinen hyökkäyksen suuntaaminen humanitaariseen apuun uskonnolle omistetut rakennukset, ryöstely, alle 15-vuotiaiden lasten värväys ja niiden käyttö vihollisuuksiin osallistumiseen, siviiliväestön syrjäyttäminen ja vastustajan omaisuuden tuhoaminen tai takavarikointi.

Epäillyt rikokset tehtiin useissa paikoissa Keski-Afrikassa, mukaan lukien Bangui, Bossangoa, Lobayen prefektuuri, Yaloké, Gaga, Bossemptélé, Boda, Carnot ja Berberati, vähintään 5. joulukuuta 2013 ja ainakin joulukuun 2014 välisenä aikana.

Mokomin epäillään syyllistyneen näihin rikoksiin yhdessä muiden kanssa ja/tai muiden kautta edistääkseen politiikkaa, jonka kohteena on muslimiväestö ja muut, joiden katsotaan tukevan Selekaa tai “ulkomaalaisia” Banguissa ja Länsi-Carlian alueella; tai auttanut, auttanut tai muutoin avustanut näiden rikosten tekemisessä tai sen yrityksessä.

ICC:n kirjaaja Peter Lewis kiitti Tšadin tasavallan ja isäntävaltion Alankomaiden viranomaisia ​​yhteistyöstä Mokomin pidättämisessä ja luovuttamisessa tuomioistuimelle.

Mokomin ensimmäinen esiintyminen esikäsittelyjaostoon II, johon kuuluvat tuomari Rosario Salvatore Aitala, tuomari Antoine Kesia-Mbe Mindua ja tuomari Tomoko Akane, järjestetään aikanaan.

Tausta: Keski-Afrikan tasavallan hallitus siirsi 30. toukokuuta 2014 CAR:n tilanteen 1. elokuuta 2012 lähtien tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tilanteen kerrotaan liittyneen sekä Selekan että Anti-Balakan väitettyihin rikoksiin. Väkivallan väitetään johtaneen tuhansiin kuolemiin ja jättäneen miljoonat tuhannet kotiseudulleen. ICC:n syyttäjä käynnisti 24. syyskuuta 2014 asiaa koskevan tutkinnan.


Lisätietoja antaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tiedottaja ja julkisten asioiden yksikön päällikkö Fadi El Abdallah puhelimitse: +31 (0)70 515-9152 tai +31 (0)6 46448938 tai sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Voit myös seurata tuomioistuimen toimintaa osoitteessa ViserrysFacebook, Tumblr, YouTube ja Flickr

.

Leave a Comment