KCK: Naisten vapauttaminen johtaa koko ihmiskunnan vapautumiseen – ANHA | HAWARNEWS

Kurdistan Communities Unionin (KCK) toimeenpanoneuvoston puheenjohtajuus lähetti 8. maaliskuuta, kansainvälisen naistenpäivän, yhteydessä naisille viestin, jossa lukee: ”Maailman naiset ovat taistelleet ja tehneet suurta vastarintaa saavuttaakseen johtaja Abdullah Öcalanin fyysisen vapauden, josta on tullut naisten todellinen liittolainen, ystävä ja toveri. Olemme kiitollisia kaikille maailman naisille. Me Kurdistan Liberation Movement -järjestössä onnittelemme maaliskuun 8. päivää, kansainvälistä työtä … Read more

Terveyden ja COVID-19-kuolleisuuden sosiaaliset tekijät

COVID-19-pandemia on vaikuttanut suhteettoman paljon rodullisiin ja etnisiin vähemmistöihin. Vaikka tämä valitettavasti on linjassa terveyserojen kanssa, jotka ovat historiallisesti vaivanneet näitä väestöryhmiä, eräässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään, kuinka rakenteelliset tekijät korreloivat COVID-19-kuolleisuuteen rodullisten ja etnisten ryhmien välillä. Tutkijat kirjoittivat: “Todisteet osoittavat, että terveyden sosiaaliset tekijät (SDOH), rakenteelliset olosuhteet, jotka kuvaavat ihmisten asumista, työskentelyä ja leikkimistä, ovat … Read more