Ghanalaisen Ama Ata Aidoon novelli tarjoaa näkemyksen ihmiskunnan paikasta maailmassa

Viime vuosina filosofit ja muut ajattelijat ovat pohtineet uudelleen, miten näemme ihmiskunnan ja sen paikan maailmassa. Yksi syy tähän ajattelun muutokseen on ollut ilmastonmuutos: se on saanut ihmiset ymmärtämään, että teoillamme on suuria ja peruuttamattomia seurauksia. Monet ideologiat, uskonnot ja filosofiat näkevät ihmisen olevan olemassaolon keskipisteenä maan päällä tai planeetan kaiken muun elämän hallitsijoina tai … Read more