Paremmat terveyteen liittyvät QOL-tulokset nivolumabilla/kabotsantinibillä kestävät RCC:ssä verrattuna sunitinibiin

Kolmen vuoden analyysi vaiheen 3 CheckMAte 9ER -tutkimuksen päivitetyistä tiedoista osoittaa, että nivolumabi- ja kabotsantinibihoitoa saaneiden potilaiden terveyteen liittyvät elämänlaatutulokset, joilla on pitkälle edennyt munuaissyöpä. Lähes 3 vuoden mediaaniseurannassa terveyteen liittyvät elämänlaadun (QOL) pisteet paranivat tai säilyivät ajan myötä edenneen munuaissyöpää sairastavilla potilailla, jotka saivat nivolumabia (Opdivo) ja kabosantinibia (Cabometyx). verrattuna potilaisiin, jotka saivat sunitinibia … Read more