Kliininen päätöksentekojärjestelmä voi auttaa parantamaan sydän- ja verisuoniterveyttä potilailla, joilla on vaikea mielisairaus

Uudessa tutkimuksessa tutkijat osoittivat, että he voivat merkittävästi alentaa sydän- ja verisuoniriskiä potilailla, joilla on vakava mielisairaus (SMI), käyttämällä kliinistä päätöksentekojärjestelmää, joka kehottaa lääkäreitä tarjoamaan yksilöllisiä tietoja potilaan kardiovaskulaarisesta riskistä ja hoitosuosituksista. Löydökset viittaavat siihen, että kliinisten päätöksenteon tukijärjestelmien käyttö yhteisten päätöksentekovälineiden, kuten monisteiden, käyttöön kannustamiseksi voi johtaa myönteisiin vaikutuksiin pitkäaikaiseen sydän- ja verisuoniterveyteen potilailla, … Read more